Historien om Vig Forsamlingshus

Vig Forsamlingshus’ historie begynder ved en skyttefest i 1880. Provst Bloch, Vig, foreslog at bygge et øvelseshus til skydning og gymnastik. Det oprindelige forslag var at bygge et 8-kantet hus, men det blev afslået af arkitekt Bentsen, som havde påtaget sig opgaven. Høker Peter Madsen skænkede grunden på betingelse af, at huset kun skulle bruges til almennyttige formål, og at han selv blev vært i huset.
Man gik hurtigt i gang, og allerede maj 1881 holdtes rejsegilde, og sidst i juni stod huset færdigt. Den endelige pris blev på 2.855,73 kr.
3/7 1881 var der indvielsesfest.

I 1897 kaldtes huset A/S Vig Forsamlingshus.
I de første 40 år af Vig Forsamlingshus’ historie fyldte afholdssagen rigtig meget. I 1896 oprettedes afholdshjemmet i Vig, og i december 1889 afskaffedes salg af alkoholiske drikke. 1899 blev ølhandler Carl Jensen vært i Vig Forsamlingshus, og man må så formode, at det igen var muligt at få en tår øl.


I 1912 byggedes Afholdshotellet i Vig Hovedgade. Afholdshjemmet blev solgt til Vig Forsamlingshus’ aktionærer i 1913. Det blev drevet som afholds- og forsamlingshus og ingen stærke drikke måtte serveres. Dette er heldigvis ikke problemer, vi slås med i dag.

Huset er løbende blevet udvidet, renoveret og istandsat, og i 2003 fik man lagt nyt tag på hele forsamlingshuset. I 2010 er der med hjælp fra en donation fra Nr. Asmindrup og Vig Borger- og Håndværkerforening blevet skiftet vinduer i stueetagen, lagt nyt parketgulv, opsat ny belysning og malet i salen. Så nu står Vig Forsamlingshus godt rustet til at modtage byens borgere og foreninger.

Bestyrelsen i Vig Forsamlingshus

Formand:Tlf.
e-mail: 


Næstformand:
Christian Larsen, Gl. Nykøbing Vej 53, 4572 Nr. Asmindrup. Tlf. 21684458


Kasserer:
Bjarne Madsen, Børresensvej 2, 4560 Vig. Tlf. 60815275


Sekretær:
Annie Munch, Vibevej 51A, 4560 Vig. Tlf. 30112072


Bestyrelsesmedlem:
Kirsten Nielsen, Fjederen 17, 4560 Vig. Tlf. 51543395


Bestyrelsessuppleant:
Lene Olskær, Møllevej 14, 4560 Vig. Tlf. 60847579